Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2023-03-17 12:23

  Vikten av att satsa på ledarskap i oroliga tider

  Måendet spelar en avgörande roll för hur vi presterar. Stress och ångest kan hindra oss från att nå vår fulla potential. Hur mår vi egentligen i dessa tider när omvärlden präglas av stor osäkerhet och komplexa problem? Hur ofta delar vi verkligen med oss av våra tankar och oro när någon frågar hur vi mår? Och tar vi oss tid att lyssna på svaret? Samtidigt vet vi att den mentala ohälsan i Sverige ökar. Bara under pandemin nådde sjukanmälningarna för psykisk ohälsa nya nivåer. Idag eskalerar också stressen bl a på grund av kriget i vårt närområde och kraftigt stigande levnadskostnader. Kanske är det extra viktigt nu att vi finns för varandra och fördjupar våra relationer. Där har även du som ledare en viktig funktion.

  Läs mer

  info
 • 2023-02-28 11:19

  Anmäl dig till vårens öppna UL-utbildning

  Välkommen att anmäla dig till en öppen kurs i Utvecklande Ledarskap som genomförs I Engelska villan i Uppsala den 3-5 maj samt 13 juni. Tillsammans med ledare från andra företag och organisationer får du möjlighet att reflektera kring Försvarshögskolans ledarmodell som i vetenskapliga studier visat sig vara det mest effektiva sättet att skapa välmående och välfungerande organisationer och grupper. Utbildningen innebär en personlig ledarutveckling där du som deltagarna får en ökad insikt om ditt nuvarande ledarskap samt en konkret handlingsplan framåt. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info
 • 2023-02-28 09:03

  Förändring kräver mod, vilja och en bra modell

  De flesta företag inser att de behöver ha en effektiv affärsstrategi för att kunna konkurrera och vara lönsamma. Det är inte bara strategin som är viktig, utan också företagskulturen. Många företag har svår att få dessa två att samspela på ett optimalt sätt. Det gäller både inom privat sektor och offentlig verksamhet. Vi på LA förstår vikten av en holistisk syn på verksamheten där strategierna styr riktningen och företagskulturen fungerar som drivkraft. Genom vår breda kunskap inom området har vi utvecklat en flexibel processmodell, LA MOD, som hjälper företag och organisationer att få allt att hänga ihop. Ett lyckat förändringsarbete kräver förstås mer än bara en modell. Det förutsätter också mod, vilja och lust.

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.