Vårt arbetssätt

Vi utgår från egen och andras forskning om organisation och ledarskap samt använder oss av evidensbaserade metoder för att säkerställa resultat. Vårt arbetssätt utgår från fyra viktiga principer – helhetsperspektiv, ansvar, dialog och delaktighet. Vi utforskar de behov som finns till förändring utifrån kontext och kultur. Vår utgångspunkt är att all förändring är en relationell process och det är mellan människor som det finns störst potential till utveckling och engagemang. Förändringsprocesser ska vara ledarledda och på individnivå handlar det om ett självledarskap. Alla som berörs behöver göras delaktiga och även vilja bidra.

Vår erfarenhet är att en framgångsrik organisation lyssnar och lär från en mängd olika perspektiv. Det är en förutsättning för innovation, konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt sätt att rusta organisationen för framtida utmaningar är att säkerställa ett genus- och mångfaldsperspektiv för att klara kompetensförsörjning och nå högt uppsatta affärsmål. Vi finns med och faciliterar, utbildar och processleder chefer och medarbetare. Vi bidrar till ökad medvetenhet och skapar goda förhållanden till dialog. Tack vare forskning, som vi utvecklat och drivit själva, vet vi att organisationer där alla kan bidra på lika villkor är starkare, uthålligare och mer effektiva.