Affären

Våra tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling utgår från ett helhetsperspektiv och skräddarsys utifrån våra kunders förutsättningar och behov. Oftast innebär det ett arbete både med det som styr verksamheten såsom visioner, mål och strategier samt det som driver verksamheten dvs företagskulturen och som den visar sig i värderingar, normer och beteenden.

Den största kraften till ett hållbart utvecklingsarbete finns i mötet mellan människor och sker genom ledningens, chefernas och medarbetarnas engagemang. Vi bidrar med stöd i att leda olika utvecklingsprocesser och tillför kunskap om ledning- och styrning, kultur, innovation och förändring.