Relationell ledarutveckling i grupp (RLG)

Ledare som stödjer varandra ökar förmågan att utöva ledarskap till nytta för både medarbetare och verksamhet.  Vi leder tillitsfulla forum där chefer i mötet med andra chefer kontinuerligt möts för att reflektera kring sitt uppdrag och sitt sammanhang. Arbetet utgår från de frågor och dilemman som deltagarna vill diskutera, förstå och helst finna lösningar på. Ledarutveckling i grupp är därmed en inspirationskälla för att utveckla professionell kompetens samt bygga värdefulla nätverk och relationer. Dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte varvas med aktuell forskning, verktyg och metoder.