Inkluderande ledarskap (INK)

Inkluderande Ledarskap (INK) är en forskningsbaserad ledarutbildning som utvecklats av Näringslivets Ledarskapsakademi. Ledarskapsprogrammet ger dig som ledare ökad förmåga att se och utmana ditt ledarskap i relation till de organisatoriska förutsättningarna, vilket i sin tur har betydelse både för resultaten i det dagliga arbetet såväl som för medarbetarnas motivation och arbetsglädje. Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingsprogram för inkluderande ledarskap som ett sätt att öka ledarens förmåga att säkerställa att såväl medarbetare som kunder kan ta del av det verksamheten erbjuder på lika villkor.

Utvecklingsinsatsen bygger på att tillsammans med andra ledare skapa en arena för dialog, reflektion, lärande och praktisk handling där du som deltagare också får möjlighet att engagera dina medarbetare i arbetet.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till alla som leder andra och som vill utveckla sin ledarförmåga. Det kan vara ledare med personalansvar eller arbetsledare och projektledare utan personalansvar, i första hand till dig som är chef med personalansvar.

Så går det till:
Vi tar sikte på intersektionalitet, makt och genusordningen där människors villkor är i fokus. Genom att granska normer, kultur och praktiker i relation till ledarskap kan viktiga insikter och förändringar uppnås. Vi utgår från kunskaper och forskning som ger stöd för insikter kring de maktrelationer som behöver utmanas på olika nivåer i organisationen. Att arbeta med förändringsledning utifrån ett inkluderande ledarskap innebär att utmana föreställningar som är kopplade till kvinnligt och manligt samt andra diskrimineringsgrunder. Genom att tydligare se individers olika villkor och få ökad förståelse för den kontext som du som ledare befinner dig i stärker du dina förutsättningar för förändring och utveckling.

Resultat:
Målet är att du genom ökad medvetenhet kan agera autentiskt och vara ett föredöme för en inkluderande kultur och bidra till att omforma de processer som skapar och leder till ojämställdhet och ojämlikhet. Helt enkelt att exponera och utmana hur människor tänker och beter sig. I alla verksamheter är chefer nyckelpersoner och behöver de förstå sin egen roll som kulturbärare och sin egen makt att påverka. Med ökad förmåga att se alla människors potential skapas ökad effektivitet och arbetsglädje.

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZGVycy53YXJwbWFuQGxlZGFyc2thcHNha2FkZW1pLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPktvbnRha3RhIG9zczwvYT4= för mer information.