Ledarutveckling med fokus på social hållbarhet - MittX

Uppdrag

När MittX i Färila valde att satsa på ledarutveckling för att öka engagemanget hos sina medarbetare och för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, fick vi förtroendet att göra denna utvecklingsinsats tillsammans med dem. Utgångspunkten i uppdraget var att få in ny energi i gruppen av arbetsledare - att lyfta blicken och skapa utrymme för reflektion kring det egna ledarskapet i vardagen. Som ett led i utvecklingsprocessen använde vi oss bl a av det digitala ledarverktyget LEAD FORWARD där medarbetarna fick möjlighet att ge sin upplevelse av arbetsmiljön med fokus på ledarskapet.

Vårt bidrag

MittX är ett företag som bland annat tillverkar aluminiumbågar till entreprenadmaskiner. Ekonomichefen Elin Rosengren som var en av initiativtagarna till ledarutvecklingsprogrammet berättar att utvecklingsinsatsen gett arbetsledarna ny energi genom konkreta verktyg och samtal om ledarskap och arbetsplatskultur. Hon och Erik Toresson som arbetar som konstruktionschef säger att den största behållningen av programmet är att gruppen med arbetsledare blivit tightare, att de fått mer gemensam kraft och arbetar med större ödmjukhet och förståelse inför varandras ansvarsområden. Maija Stålberg som är arbetsledare för monteringen och lager poängterar hur värdefullt det var att även övriga medarbetare gjordes delaktiga i insatsen genom att de fick möjlighet att tycka till om ledarskapet via det digitala ledarverktyget LEAD FORWARD. Därmed skapades en värdefull dialog mellan arbetsledarna och medarbetarna som resulterade i ökad insikt och förståelse för upplevelsen av arbetsmiljön. Maija menar att de nya insikterna tillsammans med genomförandet av programmet gav henne viktiga verktyg i rollen som ledare.  

Resultat

En av uppgifterna i programmet var bl a att gå på kulturspaning och reflektera över normer. Erik berättar att det då blev tydligare att det fanns en tendens i verksamheten att prata nervärderande om kollegor och att en attityd av "så här har vi alltid gjort" begränsande utrymmet för utveckling och nyfikenhet. Ledarutvecklingen ledde därmed också till en ökad exponering och ifrågasättande av för givet tagna normer. Erik menar att det lett till mer öppna samtal hur de pratar om och med varandra. Han säger att insatsen haft en positiv inverkan på alla i arbetsledargruppen och att de ofta hänvisar till verktyg och insikter som de fick tillsammans med hjälp av utvecklingsinsatsen. Nästa steg är nu att prata mer med medarbetarna om den gemensamma kulturen och hur var och en själv kan bidra. Stolta medarbetare som trivs är viktiga ambassadörer för MittX, avslutar Elin.