Relationell ledarutveckling individ (RLI)

En framgångsrik ledare behöver utveckla relationen både till sig själv och sin omvärld. Tillsammans utforskar vi förutsättningarna och villkoren för ledarskapet och hur individen på bästa sätt kan ta ansvar i sin roll som chef och ledare. Vi sorterar upplevelser och arbetar för att vända hinder och frustration till kraft och energi framåt. Fokus är chefens egen vardag, dilemman och problem. Teorier, modeller och verktyg kopplas till olika teman och mönster för att leda fram till mer medvetna val och handlade i rollen.