Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2023-10-13 13:20

  Kultiverande ledarskap - vägen till hållbarhet

  Vårt världsläge är allvarligt. Vi kan inte längre blunda för de globala utmaningarna. Det är dags att omvärdera vår traditionella syn på ledarskap och omfamna ett mer kultiverande ledarskap med fokus på medkänsla, omsorg och hållbarhet. I själva verket tror vi att det är nyckeln till att få organisationer att blomstra ekonomiskt och även att skapa en positiv inverkan på samhället och vår planet. Låt oss inspirera varandra att bli de förändringsagenter som vår värld så desperat behöver och tillsammans ta steget mot en bättre framtid där kärlek inte bara är ett vackert ord utan själva drivkraften bakom organisationers framgång och resultat.

  Läs mer

  info
 • 2023-08-30 12:23

  Vikten av att satsa på ledarskap i oroliga tider

  Måendet spelar en avgörande roll för hur vi presterar. Stress och ångest kan hindra oss från att nå vår fulla potential. Hur mår vi egentligen i dessa tider när omvärlden präglas av stor osäkerhet och komplexa problem? Hur ofta delar vi verkligen med oss av våra tankar och oro när någon frågar hur vi mår? Och tar vi oss tid att lyssna på svaret? Samtidigt vet vi att den mentala ohälsan i Sverige ökar. Vi föreställer oss att stressen också eskalerar med krig och våld, klimatkris och kraftigt stigande levnadskostnader. Kanske är då det extra viktigt att vi finns för varandra och fördjupar våra relationer. Där har du som ledare en viktig funktion.

  Läs mer

  info
 • 2023-08-23 00:00

  Anmäl dig till höstens öppna UL-utbildning

  Välkommen att anmäla dig till en öppen kurs i Utvecklande Ledarskap som genomförs I Engelska villan i Uppsala den 22-24 november samt 12 januari. Tillsammans med ledare från andra företag och organisationer får du möjlighet att reflektera kring Försvarshögskolans ledarmodell som i vetenskapliga studier visat sig vara det mest effektiva sättet att skapa välmående och välfungerande organisationer och grupper. Utbildningen innebär en personlig ledarutveckling där du som deltagarna får en ökad insikt om ditt nuvarande ledarskap samt en konkret handlingsplan framåt. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.