Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2022-09-23 22:22

  VUCA-världen behöver inkluderande ledarskap

  VUCA är en akronym för de utmaningar som individer, team och organisationer möter i en alltmer snabbrörlig och oförutsägbar verklighet. I en värld kantad av VUCA, där vi inte alltid kan greppa hastigheten i förändringarna, behövs dynamiska och samarbetsinriktade team. Det förutsätter ett genuint utbyte av olika erfarenheter, kunskap och perspektiv mellan människor för att skapa innovativa lösningar. Det är inget nytt att kunskap och innovation är avgörande konkurrensfördelar inom nästan alla branscher. Men för alla organisationer som präglas av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet tycks graden av psykologisk trygghet vara central för resultatet. Ledare behöver därmed stanna upp och reflektera över hur de på bästa sätt kan skapa kulturer som är inkluderande och stödjer mångfald, dialog och gemensamt lärande. En inkluderande ledarstil kan vara nyckeln till att skapa en arbetsplats som står bättre redo inför de utmaningar som en värld genomsyrad av VUCA medför.

  Läs mer

  info
 • 2022-08-24 15:13

  Vad är intersektionalitet? Ett utökat perspektiv

  Världen blir alltmer komplex. Därför behöver vi fler verktyg och begrepp som hjälper oss att säkerhetsställa att vi har en attraktiv, effektiv och socialt hållbar arbetsplats. Perspektivet intersektionalitet hjälper oss att se hur olika maktförhållanden samverkar i skapandet av såväl själva organisationens kultur som människors identiteter inom den. Utan detta perspektiv riskerar organisationer att ge medarbetare olika villkor, förutsättningar och begränsa deras fulla potential.

  Om er organisation vill ligga i framkant när det gäller social hållbarhet och nå målen i Agenda 2030 behövs en förståelse för hur maktrelationer ser ut på er arbetsplats och att med en nyanserad och öppen blick utmana omedvetna normer. Ett arbete med intersektionalitet handlar helt enkelt om att ha förmågan att se hur olika maktordningar samverkar.

  Läs mer

  info
 • 2022-06-05 13:53

  The Fearless Organization Scan

  "No one comes up with a brilliant idea while being chased by a tiger"

  Psykologisk trygghet är fundamentalt för att skapa framgångsrika team. Rädsla hämmar kreativitet och nytänkande. LA har fyllt på verktygslådan med certifiering i The Fearless Organization Scan som bygger på Amy Edmondsons forskning kring psykologisk trygghet. Det är ett digitalt mätverktyg som är designat för att synliggöra hur människor upplever samtalsklimatet. Enkäten består av sju frågor och tar bara några minuter att fylla i. Resultatet används sedan som underlag för utveckling av en hel organisation, en avdelning eller ett team eller en projektgrupp.

  Om du har ett team eller en grupp där du skulle vilja utforska den psykologiska tryggheten är du välkommen att ta kontakt med oss!

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.