Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och i år har vår verksamhet funnits i 25 år. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egna ledarerfarenheter från olika branscher och gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling.

 • 2020-03-25 11:24

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom UL

  Utvecklande Ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen stödjer ett hållbart och modernt ledarskap som leder till individuell utveckling och organisatoriskt resultat. Det handlar om att skapa ett inkluderande arbetsliv där alla känner sig sedda och motiverade att göra sitt bästa. Den 18-20 augusti samt 24 september erbjuder vi en öppen utbildning i våra egna utbildningslokaler under dagtid i Uppsala varför inga internatkostnader tillkommer.

  Läs mer

  info
 • 2020-03-25 11:23

  Fysisk distans behöver inte betyda ensamhet

  Det nya viruset som sprids över världen skapar oro och osäkerhet. Nya situationer uppkommer som måste hanteras för att få vardagen att fungera. Kanske är behovet av reflektion och dialog större än någonsin?
  Vi finns här för dig och ditt företag om du behöver samtal i rollen som chef och ledare eller medarbetare. Vi på Näringslivets Ledarskapsakademi har alltid arbetat för att stärka den sociala samhörigheten och att samla parter för att tackla gemensamma angelägenheter och mobilisera energi. Kravet på fysisk distans behöver inte betyda ensamhet. Ta kontakt med oss - vi erbjuder olika former av samtal antingen på telefon eller online via Zoom som liknar Skype och Teams.

  Läs mer

  info
 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Förmågan att koppla ihop affärsutveckling med kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt är utveckling av en inkluderande kultur där kvinnor och män kan arbeta i och kunder kan ta del av det företaget erbjuder på lika villkor - det lönar sig! Våra kunder finns inom olika branscher och i arbete tillsammans med oss har företag stärkt sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga och skapat nya affärer. Låter det intressant?

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.