Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2022-11-02 12:10

  Jämställdhetsarbetet - fokus på numerär eller kultur?

  2020 konstaterade McKinsey i en rapport att företag som aktivt arbetar med kultur och normer för ökad inkludering och mångfald är mer framgångsrika än de företag som inte gör det. Rapporten visar att företag som utmanar normer har mer engagerade och välmående medarbetare och bättre resultat. Andra studier visar liknande slutsatser. Med den starka kopplingen till verksamhets-utveckling är det uppenbart att det här är strategiskt viktiga frågor som hör hemma på ledningens agenda. I McKinseys rapport framgick även att det finns en diskrepans mellan mångfald i form av numerärer och inkludering som handlar om normer och kultur. Med andra ord, även om företag tycks bli allt bättre på att anställa människor i relation till kompetens snarare än traditionella föreställningar så finns det en problematik kring inkludering. Trots ökad mångfald på arbetsplatsen så lyckas organisationer inte skapa en inkluderande arbetsmiljö som är effektiv och hållbar. Ledare behöver därför utmana organisatoriska förutsättningar och maktordningar, vilket har betydelse för både jämlikhet, jämställdhet och en hållbar utveckling. Målet är en arbetsplats där normer kring lika värde blir något mer än bara ord i jämställdhetsarbetet och faktiskt efterlevs i vardagen.

  Läs mer

  info
 • 2022-09-23 22:22

  VUCA-världen behöver inkluderande ledarskap

  VUCA är en akronym för de utmaningar som individer, team och organisationer möter i en alltmer snabbrörlig och oförutsägbar verklighet. I en värld kantad av VUCA, där vi inte alltid kan greppa hastigheten i förändringarna, behövs dynamiska och samarbetsinriktade team. Det förutsätter ett genuint utbyte av olika erfarenheter, kunskap och perspektiv mellan människor för att skapa innovativa lösningar. Det är inget nytt att kunskap och innovation är avgörande konkurrensfördelar inom nästan alla branscher. Men för alla organisationer som präglas av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet tycks graden av psykologisk trygghet vara central för resultatet. Ledare behöver därmed stanna upp och reflektera över hur de på bästa sätt kan skapa kulturer som är inkluderande och stödjer mångfald, dialog och gemensamt lärande. En inkluderande ledarstil kan vara nyckeln till att skapa en arbetsplats som står bättre redo inför de utmaningar som en värld genomsyrad av VUCA medför.

  Läs mer

  info
 • 2022-08-24 15:13

  Vad är intersektionalitet? Ett utökat perspektiv

  Världen blir alltmer komplex. Därför behöver vi fler verktyg och begrepp som hjälper oss att säkerhetsställa att vi har en attraktiv, effektiv och socialt hållbar arbetsplats. Perspektivet intersektionalitet hjälper oss att se hur olika maktförhållanden samverkar i skapandet av såväl själva organisationens kultur som människors identiteter inom den. Utan detta perspektiv riskerar organisationer att ge medarbetare olika villkor, förutsättningar och begränsa deras fulla potential.

  Om er organisation vill ligga i framkant när det gäller social hållbarhet och nå målen i Agenda 2030 behövs en förståelse för hur maktrelationer ser ut på er arbetsplats och att med en nyanserad och öppen blick utmana omedvetna normer. Ett arbete med intersektionalitet handlar helt enkelt om att ha förmågan att se hur olika maktordningar samverkar.

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.