Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2023-01-31 11:18

  Moelven Skog satsar på ökad social hållbarhet

  Skogssektorn står inför stora utmaningar. Samtidigt som man ses som en av Sveriges verkliga framtidsbranscher när det gäller ekologisk hållbarhet brottas man med frågor som har att göra med social hållbarhet. Studier visar att starka traditioner och normer gör att man har svårigheter att locka och bibehålla framför allt kvinnor. Ett företag som på allvar arbetar för att möta skogssektorns utmaningar är Moelven Skog. De har förstått att ett kulturarbete för ökad inkludering är ett viktigt första steg om de ska vara ett attraktivt företag för alla sina medarbetare, kunder och leverantörer. Det i sin tur har direkt bäring på verksamhetens affärsutveckling dvs den ekonomiska hållbarheten.

  Läs mer

  info
 • 2023-01-21 09:25

  Anmäl dig till vårens öppna UL-utbildning

  Välkommen att anmäla dig till en öppen kurs i Utvecklande Ledarskap som genomförs I Engelska villan i Uppsala den 3-5 maj samt 13 juni. Tillsammans med ledare från andra företag och organisationer får du möjlighet att reflektera kring Försvarshögskolans ledarmodell som i vetenskapliga studier visat sig vara det mest effektiva sättet att skapa välmående och välfungerande organisationer och grupper. Utbildningen innebär en personlig ledarutveckling där du som deltagarna får en ökad insikt om ditt nuvarande ledarskap samt en konkret handlingsplan framåt. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info
 • 2023-01-20 15:26

  Psykologisk trygghet - en nyckel till inkludering

  Under veckans möte på World Economic Forum 2023 i Davos diskuterades frågor kring arbetslivet och betydelsen av mångfald under rubriken ”The geography of diversity”. Representanter från olika delar av världen diskuterade arbetslivets nya utmaningar. Vi tycks röra oss alltmer in i en era där högre krav ställs på arbetsgivaren att kunna skapa inkluderande kulturer och att ta det bortom mångfald i form av endast numerärer. Ett ökat fokus på en inkluderande kultur på arbetsmarknaden är tydlig.

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.