LEAD FORWARD

LEAD FORWARD är en feedback-kartläggning med avsikten att skapa ett underlag för utvecklande insatser och samtal om ledarens ledarskap. Den är influerad av en alternativ metod för feedback som kallas för feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp i utvärdering för förändring. Feedbacken visar därmed vilka ledarskapsbeteenden som medarbetarna betraktar som utvecklingsområden i ledarens ledarskap. Målet är att främja ett transformerande ledarskap som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper samt skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel.

Hur ser processen för Lead Forward ut?

· Feedback kartläggning

· Tolkning och handlingsplan

· Genomförande av handlingsplan

· Feedback kartläggning

· Utvärdering och uppföljning