Utvecklande ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen stödjer ett hållbart och modernt ledarskap som leder såväl till individuell utveckling som organisatoriskt resultat. Det utvecklande ledarskapet utmärks av ledare som tar ansvar för sin roll som kulturbärare, agerar föredömligt och lyfter frågor om moral och etik. Utvecklande ledarbeteenden utgår ifrån en personlig omtanke som både stödjer och konfronterar medarbetare samt inspirerar till delaktighet och kreativitet.

Som certifierade handledare erbjuder vi utbildning i UL, Utvecklande Ledarskap som är Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Modellen kännetecknas av att ledaren agerar utifrån sin roll som kulturbärare och föregår med gott exempel. Målet är ge ledare insikter och verktyg för att kunna utveckla medarbetare för högre effektivitet. Vi utgår från ett personligt 360-graders ledarbedömningsunderlag där gruppdiskussioner och övningar varvas för engagemang, närvaro och ökad medvetenhet.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till alla som leder andra och som vill utveckla sin ledarförmåga. Det kan vara ledare med personalansvar eller arbetsledare och projektledare utan personalansvar.

Så går det till:
Utbildningen startar redan innan första träffen med en inventering via en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) och besvaras av personen som finns i ledarens vardag. Svaren ger en bild av hur det nuvarande ledarskapet upplevs och används sedan som utgångspunkt i utbildningen. Med stöd av modellen för Utvecklande Ledarskap (UL) varvas diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coachning.

Resultat:
Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Det innebär en personlig ledarutveckling där deltagarna får en ökad insikt om sitt nuvarande ledarskap genom bl.a. spegling och feedback. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen. Mötet med andra ledare är också unikt tillfälle att skapa värdefulla nätverk för framtiden.

Nästa tillfälle för en öppen utbildning:

Nästa kurstillfälle är 27 - 29 november samt 31 januari. Utbildningen genomförs på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala.

Kostnad:
Kostnaden för utbildningen är 22 000 kr exkl. moms. Utbildningen sker som externat i våra egna lokaler och under dagtid.

För anmälan eller kontakt för mer information dialog@ledarskapsakademi.se

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkFuZGVycyBXYXJwbWFuIDxhbmRlcnMud2FycG1hbkBsZWRhcnNrYXBzYWthZGVtaS5zZT4iIHRhcmdldD1fYmxhbms+S29udGFrdGEgb3NzPC9hPg==