Konflikthantering

Konflikter som påverkar människor eller verksamheter behöver hanteras. Vi stödjer organisationer att effektivt hantera konflikter som uppstått mellan individer eller grupper i verksamheten. Vår medverkan bygger på tydlig struktur och ramar för ökad kontakt och dialog så att parterna kan göra gemensamma överenskommelser framåt. Målet är att ”rensa luften” och tydliggöra förväntningar på varandra för ökad arbetsglädje och effektivitet.