Ledningssystem

En certifiering ska vara ett verksamhetsstöd. Under namnet Warpman Consulting utbildar och processleder vi kring kraven i grundläggande internationella standarder för att verksamheter effektivt ska kunna ta ansvar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. (ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, FSC® och PEFC). Vårt fokus är att en certifiering skall vara ett reellt verksamhetsstöd mot högt uppsatta mål och verksamhetens strategiska inriktning.