Ledningssystem

En certifiering ska vara ett verksamhetsstöd. Vi utbildar och processleder kring kraven i grundläggande internationella standarder för att verksamheter effektivt ska kunna ta ansvar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. (ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, FSC® och PEFC). Vårt fokus är att en certifiering skall vara ett reellt verksamhetsstöd mot högt uppsatta mål och verksamhetens strategiska inriktning.