Förändringsledning

All hållbar förändring behöver vara ledningsstyrd. Vi skräddarsyr våra insatser tillsammans med uppdragsgivaren utifrån en nulägesanalys för att synliggöra de faktorer som både skapar möjligheter och begränsningar till förändring. Vi bidrar även till att ledningen tydliggör vad som ska förändras och varför samt hur arbetet ska genomföras och följas upp. Vi finns med för att ge kunskap och insikter samt skapa dialog mellan chefer och medarbetare i olika delar inom organisationen för en hållbar förändring.