Vår historia

Näringslivets Ledarskapsakademi etablerades 1995 som en stiftelse av Antonia Axelson Johnson, Axel Johnson AB, Sören Gyll, AB VOLVO och Arne Mårtensson från Handelsbanken. Syftet med stiftelsen var att bidra till utveckling av ledarskap i svenskt näringsliv. Hösten 1998 genomfördes en omstrukturering av företaget som resulterade i att den operativa verksamheten fördes över i ett nytt bolag, Näringslivets Ledarskapsakademi.

Sedan omstruktureringen har verksamheten utvecklats genom bland annat en rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt vi initierat och drivit. Men även genom allt arbete vi genomfört tillsammans med våra uppdragsgivare både inom näringslivet och offentliga verksamheter.

Under 2019 omstruktureras verksamheten igen genom en fusion med Warpman Consulting AB, ett konsultföretag som etablerades 2008. Warpman Consulting AB har hela tiden arbetat med fokus att bidra till företags och organisationers effektivitet genom att medverka till förbättrade relationer mellan människor.