Våra metoder och verktyg

Grundläggande för vårt arbetssätt är gestaltmetodiken som är handlingsinriktad och humanistisk. Kärnan är att bidra till ökad medvetenhet och ansvarstagande i hela organisationer, hos ledare och grupper. Vi bidrar till en helhetssyn och har ett relationellt perspektiv för att förstå den komplexa dynamik som finns mellan människor och dess omvärld. För att förstå en organisation, en grupp eller en individ behöver vi också förstå både kontexten och den kultur av värderingar och normer som skapar möjligheter och begränsningar. Det innebär ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på organisationer och ledarskap dvs en förståelse för att alla de aspekter som finns av verkligheten är socialt skapade i samverkan mellan människor.

Andra viktiga metoder är:

 • IBA, The Inquiry Based Approach, Uppsala Universitet
 • Cape Code, Coaching and consulting with teams, Gestalt International Study Center
 • Supervision: a Relational change, Relational Change Ltd, UK
 • Utvecklande Ledarskap, UL, Svenska Försvarshögskolan
 • The Human Element, Förtroendefullt Samarbete, Implicit Career Search och Customer Relations, Will Schutz Associates, USA
 • Coaching enligt internationell standard
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Digitala verktyg:

 • LEAD FORWARD
 • Fearless Organization Scan
 • UL360
 • Team Pro Teamutveckling
 • IDI, Interpersonal Dynamics Inventory