Vår grund och vårt arbetssätt

LA mod, som är en förkortning av Ledarskapsakademimodellen, är en beskrivning av den grund och det flexibla arbetssätt vi har i arbetet med våra kunder. Den omfattar vår mission, vår affärsidé och vårt arbetssätt.

Namnet LA mod syftar på att det behövs mod för att lyckas med att skapa hållbar utveckling – att nyfiket utforska och möta det som är och att även våga se något nytt.