Kultur – och värdegrund

En företagskultur kan inte lämnas åt slumpen. Utan omtanke kan den växa sig starkt på ett sätt som inte alltid gynnar verksamheten. Den visar sig i människors förhållningssätt till varandra och mot de verksamheten är till för. Vi processleder chefer och medarbetare i en tydlig struktur i syfte att skapa dialog kring de möjligheter och hinder som finns i kulturen. Det gör det möjligt att synliggöra nuläget och dela olika perspektiv och upplevelser.

Med stöd av oss skapas delaktighet och insikter vilket möjliggör dialog om hur det borde vara, det önskade läget och beslut om hur arbete för att nå önskat läge ska genomföras. Vårt gemensamma arbete med våra kunder bidrar till ökade insikter om kulturens betydelse hos chefer och medarbetare och ett gemensamt ansvarstagande för efterlevnad av de uttalade värderingarna.