Ledaren

Våra tjänster inom ledarutveckling syftar till en ökad förmåga att leda verksamheter mot ett mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer. Vår utgångspunkt, att synliggöra kopplingen mellan individuell utveckling och organisatoriska resultat, stärks av Försvarshögskolans Ledarskapsmodell som beskriver olika ledarstilar och dess konsekvenser. Ledarskap kan förstås som ett samspel mellan ledaren som person och den omgivande kontexten och organisationskulturen. Hur ledarskapet utövas är beroende såväl av ledarens avsikter och beteenden som av det omgivande sammanhanget. Målet är ett utvecklande ledarskap där chefen förstår sin roll som kulturbärare och kan skapa ett gynnsamt klimat för individuell utveckling och organisatoriska resultat.


Källa: Försvarshögskolan

Vi ger ledare möjlighet att reflektera kring sitt sätt att utöva ledarskap utifrån uppdraget och de förutsättningar som finns. Vi tillför kunskap, verktyg, metoder och perspektiv som bidrar till ett utvecklande ledarskap. Vi arbetar utifrån övertygelsen om att alla har en inneboende förmåga att ta ansvar för sig själv och sina relationer. Det är avgörande för hur väl du lyckas i din roll som ledare.