Våra samarbetspartners

Gemensamt för våra konsulter är att alla har varit chefer och ledare på olika positioner i näringslivet. En majoritet har även längre utbildning till organisationskonsult från Gestaltakademin i Skandinavien. Vi har därmed inte bara djupgående kunskaper om modern ledar- och organisationsteori, förståelse för mellanmänskliga relationer och förändringsledning utan också lång erfarenhet av att stödja och leda mänskliga processer för hållbart resultat. Alla våra konsulter har också spetskompetens när det gäller kultur, genus och mångfald. Vår egen ständiga kompetensutveckling är en naturlig del av vår vardag och en garanti för att uthålligt erbjuda marknadens bästa tjänster i en föränderlig värld.

 • 2019-10-07 13:46

  Anders Warpman

  Med en bakgrund som yrkesofficer och chef i stora organisationer i näringslivet har Anders en lång erfarenhet av att leda och ansvara för affärsutveckling både i Sverige och internationellt. Anders har sedan 2010 arbetat som organisationskonsult med ledningsgrupps- och affärsutveckling inom näringslivet. Anders har en MSc in Forestry Engineering med inriktning mot industri och marknad samt examen från den fyraåriga utbildningen i organisation och ledarskap från Gestaltakademin. Han är bl a handledare i LAs ledarskapsmodell Inkluderande Ledarskap (IL), Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap (UL) samt certifierad i The inquriy Based Approach, Uppsala Universitet och Supervision i Relation Change, UK. Anders har även en bakgrund som Lead Auditor och utbildare för ISO 9001/14001/45001 samt FSC® och PEFC. Genom sin erfarenhet och lyhördhet bidrar Anders med både stöd och utmaning när det gäller större förändringsprocesser och ledarutveckling.

  Anders drivkraft är att bidra till chefers ökade förmåga att uthålligt driva sin verksamhet tillsammans med sina medarbetare.

  Kontakt
  E-post PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZGVycy53YXJwbWFuQGxlZGFyc2thcHNha2FkZW1pLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmFuZGVycy53YXJwbWFuQGxlZGFyc2thcHNha2FkZW1pLnNlPC9hPg==
  Tel 070-345 53 09

  info
 • 2019-10-07 13:47

  Solveig Warpman

  Solveig har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap och grupputveckling både genom egen chefserfarenhet och som organisationskonsult. Under de sexton år som Solveig arbetat som konsult har uppdragen varierat mellan att leda och facilitera olika förändringsprocesser till att handleda och coacha chefer såväl individuellt som i grupp. Solveig är utbildad personalvetare från Uppsala Universitet och har även examen från den fyraåriga utbildningen i organisation- och ledarskap från Gestaltakademin. Solveig är också utbildad gestaltterapeut och certifierad ICF-coach samt handledare i Supervision - a Relational Change. Hon är även handledare i Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap samt The Human Element m m.  

  Solveigs ambition är att skapa stöd och utmaning i mötet med människor och därigenom bidra till ökad medvetenhet och kontakt för bättre resultat både för individ och organisation.

  Kontakt
  E-post PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNvbHZlaWcud2FycG1hbkBsZWRhcnNrYXBzYWthZGVtaS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5zb2x2ZWlnLndhcnBtYW5AbGVkYXJza2Fwc2FrYWRlbWkuc2U8L2E+
  Tel 0734-34 35 90

  info
 • 2019-10-07 13:50

  Christina Franzén

  Med en lång erfarenhet av chefspositioner i såväl offentlig som privat verksamhet etablerade Christina Franzén Näringslivets Ledarskapsakademi 1995. I sitt arbete i akademin har Christina utvecklat och drivit ett flertal forskningsprojekt som alla finns dokumenterade i forskningsrapporter och böcker. Christina har en bakgrund som naturvetare och har examen från den fyraåriga utbildningen i organisation och ledarskap från Gestaltakademin. Genom sin gedigna erfarenhet av ledningsarbete och ledarskap arbetar Christina som seniorkonsult i verksamheten oftast med större förändringsprocesser för utveckling av både medarbetare och verksamheter.

  Christinas drivkraft är att bidra till ett lönsamt och människovärdigt arbetsliv där chefer och medarbetare arbetar på lika villkor oberoende av om de är kvinnor och män med olika bakgrunder.

  Kontakt
  E-post PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNocmlzdGluYS5mcmFuemVuQGxlZGFyc2thcHNha2FkZW1pLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmNocmlzdGluYS5mcmFuemVuQGxlZGFyc2thcHNha2FkZW1pLnNlPC9hPg==
  Tel 070-42 91 12

  info
 • 2019-11-20 09:19

  Tobias Nyberg

  Tobias har en bakgrund som chef med ledar- och medarbetarutveckling inom offentliga och privata verksamheter. Tobias har verkat med att genomföra förändringar både i chefsroll och som konsult. Tobias har en examen från kandidatprogram på KTH och har med ledarskapets röda tråd i sin utveckling utbildat sig till diplomerad Gestaltpraktiker i organisation vid Gestaltakademin Skandinavien. Tobias utstrålar både ett lugn och har samtidigt ett fokus som är inriktat på ett övergripande syfte och mål för att stödja förändringar i verksamheter.

  Tobias visar gång på gång styrkan inom organisationer där broar av tillit behövs för att skapa produktiva flöden inom verksamheter.

  Kontakt
  E-post PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRvYmlhcy5ueWJlcmdAbGVkYXJza2Fwc2FrYWRlbWkuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+dG9iaWFzLm55YmVyZ0BsZWRhcnNrYXBzYWthZGVtaS5zZTwvYT4=
  Tel 070-564 96 00

  info