Våra kunder

Några av våra kunder och samarbetspartner som bidragit till utveckling av vår verksamhet på Näringslivet Ledarskapsakademi. Kunderna finns brett representerade både inom näringslivet, staten, akademin och den offentliga sektorn.

Offentlig

Universitet/högskolor
Kungliga Tekniska Högskolan
Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskningsinstitut
Rise Research Institute of Sweden
Intertek Academy

Innovationsmiljöer/kluster
Fiber Optic Valley
Paper Province

Stat och myndighet
VINNOVA
Tillväxtverket
Swedavia Arlanda Airport

Kommuner och regioner
SKL
Östhammars kommun
Region Örebro

Ideella organisationer
Medborgarskolan
KRAV Ekonomisk Förening
Svanen
Svenska FSC

Fackförbund
TCO
Ledarna
Vision
Unionen

Privat

Bank och finans
Danske Bank
Länsförsäkringar AB
Hälsinglands Sparbank

Tjänsteproducerande företag
AFRY
AWA Sweden AB
Accenture AB
Inera AB
Transcendent Group AB
Peab Sverige AB
Uppsala Monitoring Center

Tillverknings- och processindustri
Norra Skogsägarna
Indexator Rotor Systems AB
IKEA Industry Hultfred AB
Fresenius Kabi AB
Ahlstrom-Munksjö Paper AB
Norrskog
XL Bygg