Gruppen

Våra tjänster inom grupputveckling utgår från att synliggöra de mänskliga faktorer som både möjliggör och hindrar goda relationer och effektiva arbetssätt. Vi ser organisationer som ett levande system med en komplex dynamik där individerna i varje given situation har sina subjektiva upplevelser av det som sker samtidigt som allas tolkningar, fantasier och reaktioner är sammanvävda.

I vårt arbete med grupputveckling skapar vi goda förutsättningar för dialog mellan deltagarna i team och grupper för bättre relationer och resultat. Vi utgår alltid från gruppens syfte och uppgift. Vi bidrar till att synliggöra de olika perspektiv som finns mellan individerna för att sätta ord på "det som är". Genom att våga stanna upp och dela olika bilder och upplevelser skapas insikter som leder till en gemensam kraft framåt att tillsammans förändra gamla vanor och mönster.

Källa: Relational Change