Vad är förändringsledning och hur gör man?

1      Delaktighet skapar förändring
Varje individ är en medskapare till den gemensamma framtiden. Bjud in människor att dela sina olika perspektiv och nyanser kring nuläget. Låt dem gemensamt utforska och dela bilden av det som är och låt det bli en källa till inspiration och insikt. När människor förstår varför en förändring är viktig och gemensamt får vända och vrida på saker och ting skapas engagemang som minskar motståndet och bygger en starkare grund för förändring.

2) Dialogen är nyckeln till framgång
Förutsättningen för ett lyckat resultat är ömsesidigheten – att mötas och ta in olika perspektiv. Det är i samtalet mellan människor som nya kunskaper, insikter och handlingskraft växer fram. Tankar och känslor behöver uttalas och bearbetas. Håll samtalet levande – fira det som fungerar och var redo att hitta nya lösningar för en ständigt föränderlig framtid.

3) Motståndet är en kraft att omfamna!
Välkomna motståndet! Förändring är inte möjlig utan acceptans av nuet. Lyssna på invändningar och försök att förstå människors motiv, önskningar och förhoppningar. Kanske kan det leda till att du som chef ser något nytt. Du är en viktig förebild och kulturskapare genom hur du agerar. Fundera på hur du leder förändring och möter motstånd. Lyssnar du på andra och skapar en atmosfär av förståelse?  

Rätt hanterat kan förändringsprocessen mobilisera gemensam energi och arbetsglädje framåt. Ta kontakt med oss som du vill ha stöd i ert förändringsarbete!