Att leda samverkan

I den komplexa verklighet vi lever i blir samverkan allt viktigare. Vi erbjuder processledning enligt det forskningsbaserade verktyget, The Inquiry Based Approach (IBA), för att stödja organisationer som står inför komplexa utmaningar som kräver samverkan med flera externa intressenter. IBA är ett arbetssätt för att facilitera möten mellan olika aktörer med skilda perspektiv och roller i syfte att skapa ökad förståelse för varandra och finna gemensamma lösningar.