Anmäl dig till höstens öppna UL-utbildning

Det utvecklande ledarskapet utmärks av ledare som är förebilder för värdegrunden och som skapar gemensamma målbilder med medarbetarna samt visar personlig omtanke om medarbetarna. Utvecklande ledare får medarbetare att känna större mening, inre motivation och engagemang till sitt arbete, vilket leder till att medarbetare trivs och presterar bättre än förväntat.

Utbildningen vänder sig till dig som leder andra och som vill utveckla din ledarförmåga. Du kan vara ledare med personalansvar eller arbetsledare och projektledare utan personalansvar. Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Tillsammans med ledare från andra företag och organisationer får du möjlighet att reflektera kring Försvarshögskolans ledarmodell som i vetenskapliga studier visat sig vara det mest effektiva sättet att skapa välmående och välfungerande organisationer och grupper. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen. Mötet med andra ledare är också ett unikt tillfälle att skapa värdefulla nätverk för framtiden.

Några av våra tidigare deltagarna på kursen säger så här om utbildningen: 
”Äntligen har jag fått en tydlig modell för ledarskap som jag förstår.”
”Det känns verkligen som en fantastisk förmån att få reflektera kring mitt ledarskap tillsammans med andra.”
”Jag är jättenöjd med dagarna och fått så många nya tankar och reflektioner genom alla övningar och samtal som vi haft.
"Inspirerande och roligt.”
”Ledarskapsmodellen är verkligen hjälpsam för mig i mitt ledarskap."
“Utbildningen överträffade mina förväntningar med råge.”
"Jag har gått många utbildningar i ledarskap genom åren men denna toppar dem alla."

Så går det till:
Utbildningen startar redan innan första träffen med en inventering via en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) och besvaras av personen som finns i ledarens vardag. Svaren ger en bild av hur det nuvarande ledarskapet upplevs och används sedan som utgångspunkt i utbildningen. Med stöd av modellen för Utvecklande Ledarskap (UL) varvas diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coachning.

Resultat:
Utbildningen innebär en personlig ledarutveckling där deltagarna får en ökad insikt om sitt nuvarande ledarskap genom bl.a. spegling och feedback. Du får en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen. Mötet med andra ledare är också unikt tillfälle att skapa värdefulla nätverk för framtiden.

Tid och plats:
Den 27 - 29 november samt 7 februari i Engelska villan på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala.

Kostnad:
Kostnaden för utbildningen är 22 000 kr exkl. moms. Utbildningen sker som externat i våra egna lokaler och under dagtid.

Information och anmälan:
För mer information kontakta oss alt. anmäl dig via dialog@ledarskapsakademi.se