Litteratur

 • 2019-10-08 14:21 Litteratur

  Jämställdhet, människovärde och mänskliga rättigheter

  Författare: Christina Franzén.
  
Ladda ner PDF kostnadsfritt

  info
 • 2019-10-08 14:26 Litteratur

  Det lönar sig. Genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

  Författare: Christina Franzén, Pär Lärkeryd, Sabina Sjölander och Jack Borgström  
  
Ladda ner PDF kostnadsfritt

  info
 • 2019-10-08 14:29 Litteratur

  Genusmedvetet ledarskap

  Författare: Ann-Sofie Däldehög (red.), Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén.
  

Ladda ner PDF kostnadsfritt

  info
 • 2019-10-08 14:31 Litteratur

  Mellanchefen - en maktpotential

  Författare: Susanne Andersson, Eva Amundsdotter och Marita Svensson
  
Ladda ner PDF kostnadsfritt

  info
 • 2019-10-08 14:32 Litteratur

  Middle managers as change agents

  Författare: Susanne Andersson, Eva Amundsdotter och Marita Svensson  
Engelsk version av boken Mellanchefen.
  Ladda ner PDF kostnadsfritt

  info

Rapporter