Det lönar sig. Genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete med ett integrerat genusperspektiv som företaget genomfört under namnet Indexators filosofi. I boken finns ett teoretiskt avsnitt som beskriver den forskning och de kunskaper som legat till grund för hur Näringslivets Ledarskapsakademi i samarbete med Indexators vd och ledning genomfört projektet. Vd Pär Lärkeryd beskriver företaget och hur arbetet integrerades med pågående förändringsarbete som till exempel Lean produktion. Hela arbetsprocessen finns dokumenterad liksom vilka resultat arbetet mynnade ut i. I boken konstateras att arbetet haft stor betydelse för hela företagets utveckling och skapat ett mycket starkare företag som ökat sin prestationsförmåga och därmed sin lönsamhet.

Boken vänder sig till alla som har intresse av att arbete för att uppnå en genusmedveten organisation som kan arbeta för jämställdhet som ett bidrag till verksamhetsutveckling. Boken kan med fördel användas som stöd i ledningsstyrda förändringsarbeten och ger framförallt ledning och chefer ledarverktyg och metoder för utveckling av både människor och verksamheter.

Pris 150 SEK, inkl moms. Porto tillkommer

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf