Mellanchefen - en maktpotential

Boken beskriver ett forsknings- och utvecklingsprojekt i skärningspunkten mellan arbete för jämställdhet och genusforskning. I boken får ni följa tretton förändringsledare. Flertalet av dem är mellanchefer det vill säga att de har chefer över sig och en nivå av chefer under sig. De arbetar som chefer inom företag, kommunal verksamhet och universitet/forskningsinstitut. Resultatet av arbetet finns sammanfattat med att för att lyckas i sitt arbete är en förutsättning att ha ledningens stöd. Men också att mellanchefer har makt att arbeta för jämställdhet. En viktig slutsats är att en innovativ chef som vill skapa goda villkor för all sin personal behöver vara genusmedveten. Detta för att en mellanchef inte bara har den strategiska och ekonomiska makten utan även fördelningsmakten. Det vill säga makten att fördela t ex roller och ansvar men också till synes små och obetydliga saker som att fördela ordet på möten där vissa i högre grad integreras i samtalet än andra.  Utan ett genusmedvetet ledarskap riskerar chefer att bidra till ojämställda villkor.

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf