Arbetsglädje i livet

Projektet belyser unga välutbildade människors syn och förväntan på framförallt karriärvillkor och villkor för ledarskap och hur de kan kombineras med ett privatliv. Projektet var dels ett forskningsprojekt och dels ett ledarutvecklingsprojekt med seminarier där kunskap förmedlades som stöd för en kritisk granskning av villkor för karriär och ledarskap. De unga ledarna såg flera brister i karriärvillkoren och synliggjorde att ledarskap inte ses som en egen profession. De upplevde en misshushållning när det gäller tidsanvändning och ansåg att arbetet fortfarande är mer tidsstyrt än målstyrt.I projektet genomfördes enkätundersökning och intervjuer. Av resultatet gick att avläsa att de unga ledarnas upplevelse av sina arbetssituationer överensstämde med den kritik de framförde. De villkor som gäller för toppchefer var i princip desamma som deltagarnas. När deltagarna tog upp tankar om sina fortsatta karriärer tydliggjordes en konflikt mellan viljan att göra karriär och att få arbets- och privatlivet att gå ihop. Dagens unga chefer lever i mycket större utsträckning i dubbelkarriär familjer än vad de etablerade cheferna gör. Den viktigaste slutsatsen var att om företag vill rekrytera chefer på kompetens behöver de utveckla arbetsvillkoren. I annat fall är det troligt att de kan rekrytera de som av någon anledning vill och kan ställa upp på villkoren och det är långt ifrån säkert att det är de ledare företagen önskar. Sedan detta första projekt har vi träffat mer än 1 000 unga ledare i olika utvecklingsprojekt med ett resultat som i stora drag stämmer med slutsatserna i projektet med unga ledare.

Vill du läsa mer? Hela rapporten Arbetsglädje i livet som PDF.

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Fel på några av fälten
Intresserad av att ladda ner pdf