Jämvikt – ledningsstyrt jämställdhetsarbete

Kan företag och organisationer som har ett integrerat jämställdhetsperspektiv i hela sin verksamhet – från idé till produkt eller tjänst – tjäna på det, genom ny innovationskraft, lönsamhet och hållbar tillväxt? Genom att utgå både från jämställdhetsintegrering av verksamheten och arbetsgivaransvaret utifrån Jämställdhetslagen tog projektet Jämvikt ett helhetsgrepp på jämställdhetsarbete i företag och organisationer. Vår vision var att företag och organisationer ska kunna erbjuda anställda arbete på lika villkor oavsett kön och nå lönsamhet och en hållbar utveckling genom en jämställdhetsintegrerad verksamhet. Projektet var ledningsstyrt från början till slut och alla som var berörda av den förändring som ledningen ville nå deltog, dvs. både chefer och medarbetare. En arbetsmodell arbetades fram med stöd av kunskap och erfarenheter av genomfört jämställdhetsarbete som omfattade ledningsstruktur, kunskapsinnehåll, verktyg för kartläggning, analys av verksamheten, nyckeltal och mål för mätning av resultat samt metoder för förändringsarbete som sen testades i sju olika
organisationer.  Resultaten varierade och en slutsats var att där ledning och styrning fungerade nåddes de bästa resultaten i linje med vår vision.

Vill du läsa mer? Hela rapporten finns här som PDF. Arbetet finns också beskrivet i boken, Jämställdhet, människovärde och mänskliga rättigheter.

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf