Det handlar om vilja

Projektets syfte var att bidra till att öka andelen kvinnor i styrelser genom att bygga upp ett fungerande system för att identifiera och rekrytera kvinnor till styrelseposter i stora svenska företag.

För att projektet skulle kunna bli framgångsrikt krävdes ett intresse från de personer som har makt att rekrytera styrelseledamöter. Efter att vi identifierat ett 50-tal kvinnor som alla hade dokumenterad kompetens för att kunna vara ledamöter i styrelser i större bolag, tog vi vid två tillfällen kontakt med närmare 300 styrelseordföranden. De erbjöds möjlighet till rekrytering genom den bank vi byggt. Intresset visade sig vara mycket svalt. Sammanlagt 17 företag hörde av sig för möjlighet att rekrytera genom banken. Näringslivet sade sig ha ett intresse av att få in fler kvinnor i styrelser men vår bedömning är att viljan inte var tillräckligt stark. Däremot lärde vi oss att kvinnors vilja att bidra i styrelserummen var stor. Det finns kvinnor med den kompetens som krävs och som vill. Problemet är att de inte kan rekrytera sig själva.

Vill du läsa mer? Hela rapporten Det handlar om vilja som PDF.

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf