Balanserad tillväxt – om lönsamma chefsvillkor och människovärdigt liv

I rapporten finns tre projekt beskrivna som med stöd av rapporten, Arbetsglädje i livet – om ledarskap på 2000-talet har bedrivit utvecklingsprojekt där unga ledare kritiskt fått granska villkor för karriär och ledarskap i den egna organisationen. Två av projekten har använt mentorskap som en metod för att få med redan etablerade chefer i utvecklings- och förändringsarbetet. Som en röd tråd i alla tre projekten finns de unga ledarnas förväntan på en balanserad situation mellan arbete och privatliv. En annan tydlig bild var att män identifieras som framtida ledare och till ledarutvecklingsprogram tidigare vad gäller ålder, kortare arbetslivserfarenhet, kortare arbetat tid i företaget och trots lägre utbildningsnivå. Projekten bekräftar bilden av att kvinnor och män inte har lika arbetsvillkor och förstärker bilden av att aktivt arbeta för att utveckla villkoren för att kunna rekrytera på kompetens och inte efter kön.

Vill du läsa mer? Hela rapporten Balanserad tillväxt som PDF.

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf