Case Indexator

Projekt Jämvikt syftade till att ge företag förutsättningar att arbeta för jämställdhet som ett viktigt bidrag för att nå ökad innovationskraft, lönsamhet och nå hållbar tillväxt. Ett av företagen som deltog Indexator ville gå vidare och fördjupa sitt arbete. Företagets VD Pär Lärkeryd sammanfattar företagets medverka Jämvikt och det fortsatta arbetat så här: ”När jag för några år sedan startade vårt jämställdhetsarbete inom ramen för Jämvikt var det med målet att bredda rekryteringsbasen för att garantera tillgång på arbetskraft. När jag nu ser på resultat av vad som gjorts inser jag att vi för alltid förändrat företaget i grunden och skapat ett klart mycket starkare företag som inte bara ökat sin prestationsförmåga. Utan även fått bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas.” Arbetet har varit ledningsstyrt och samtliga chefer och medarbetare har deltagit i ett kunskapsbaserat normkritiskt förändringsarbete där arbetet för jämställdhet varit en viktig del. Arbetet har mynnat ut i utveckling av chefs- och medarbetarskap och en genomarbetad företagskultur. Nyckeltal har använts för att mäta såväl den mänskliga som ekonomiska utvecklingen som tydligt visat att arbetet har varit lönsamt.

Vill du veta mer? Arbetet finns dokumenterat i boken, Det lönar sig – genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri som du kan ladda ner som PDF (Det lönar sig).

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf