Teamutveckling

Ett team är en grupp som har ett gemensamt syfte och mål samt är beroende av varandra för att nå dit. Vi skapar struktur och dialog som stärker teamets förmåga att hantera sin uppgift. Ju högre det ömsesidiga beroendet är mellan gruppmedlemmarna desto viktigare är det att t ex dela tankemodeller, kunna kommunicera och hantera konflikter samt koordinera arbetsuppgifter. Vi startar ofta teamutvecklingen med en nulägesanalys som antingen bygger på dialog med gruppens medlemmar eller det evidensbaserade verktyget, TPI (Team Pro Inventory), som är en strukturerad och standardiserad utvecklingsinsats avsedd för teamarbete.