Utvecklande Ledarskap genomförs 16 - 18 nov

Det utvecklande ledarskapet utmärks av ledare som tar ansvar för sin roll som kulturbärare, agerar föredömligt och lyfter frågor om moral och etik. Utvecklande ledarbeteenden utgår ifrån en personlig omtanke som både stödjer och konfronterar medarbetare samt inspirerar till delaktighet och kreativitet. Det bidrar till en hållbar utveckling av mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till alla som leder andra och som vill utveckla sin ledarförmåga. Det kan vara ledare med personalansvar eller arbetsledare och projektledare utan personalansvar.

Så går det till:
Utbildningen startar redan innan första träffen med en inventering via en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) och besvaras av personen som finns i ledarens vardag. Svaren ger en bild av hur det nuvarande ledarskapet upplevs och används sedan som utgångspunkt i utbildningen. Med stöd av modellen för Utvecklande Ledarskap (UL) varvas diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coachning.

Resultat:
Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Det innebär en personlig ledarutveckling där deltagarna får en ökad insikt om sitt nuvarande ledarskap genom bl.a. spegling och feedback. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen. Mötet med andra ledare är också unikt tillfälle att skapa värdefulla nätverk för framtiden

Tid och plats:
Den 16 -18 november samt 15 december i Engelska villan på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala

Kostnad:
Kostnaden för utbildningen är 20 500 kr exkl. moms. Utbildningen sker som externat i våra egna lokaler och under dagtid.

Information och anmälan:
För mer information kontakta Anders Warpman tel 070-345 53 09 alt. anmäl dig via dialog@ledarskapsakademi.se