Mod att skärskåda mansnormen

Författaren Peter Eriksson skriver i boken ”På Y-fronten intet nytt: eller jakten på den nya mansrollen” att priset som män får betala för de traditionella maskulinitetsnormerna är lägre livslängd än kvinnor, större distans till känslor, negativa konsekvenser när det gäller föräldraskapet och är det kön som oftast är inblandat i våld och dessutom finns överrepresenterade i fängelser. Folkhälsomyndigheten redovisar att under 2020 var 72 % av alla som begick självmord män.

En av världens främsta mansforskare Michael Kimmel menar att det finns en maskulin mask, en otillgänglig fasad som pojkar och män lägger sig till med för att tränga undan rädsla och sårbarhet. Till skillnad från de förändringar som skett när det gäller traditionella normer för kvinnor är den maskulina masken häpnadsväckande intakt. Kimmel har tillsammans med psykologen Robert Brannon undersökt vad amerikanska män anser vara manligt och fått fram en bild som de kallar för manligheten fyra grundregler. Kimmel som är väl bevandrad med nordisk kultur menar att dessa grundregler förmedlar en bild som omfattar hela västvärldens syn på manlighet.

Manlighetens fyra grundregler beskriver inte hur män är utan vad som förväntas av dem. En manlighet som inte har så mycket att göra med hur enskilda män är eller kan vara menar Kimmel.

1. Inget fjolleri. Manlighet handlar om att obönhörligen tillbakavisa allt som är kvinnligt könsmärkt. Att erkänna svaghet och sårbarhet är detsamma som att inte vara en riktig man.

2. Sträva uppåt. Se till att vara en höjdare. Manlig framgång förknippas med makt, status och förmögenhet. För att citera en välkänd fras från Reagan-epoken ”Den som har flest leksaker när han dör vinner”.

3. Fast som en klippa. Var stadig, oberoende och självständig. Riktiga män är pålitliga i kris och visar inga känslor.

4. Låt dem se på fan. Ta alltid risker, visa djärvhet och ge järnet till sista andetaget.

Brannon & Kimmel menar att vara pojke och man kan medföra en ständig oro att i varje ögonblick vara tvungen att bevisa sin manlighet. En förändring kräver mod att skärskåda dessa mansnormer. Journalisten Klara Johansson som hyllats för sitt engagemang kring kvinnors rättigheter sa i början av 1900-talet att ”en ny epok i världshistorien upprinner den dag då mannen törs uppfatta sig själv som ett diskussionsämne.”

Män har därmed mycket att vinna på att jobba för jämställdhet. Förändrade mansnormer skapar möjlighet att vara en hel människa som ger samhällsvinster för generationer framåt.