Ensam är inte alltid stark. Ibland kan vi behöva stöd

Vi erbjuder dig att i ett tryggt och utvecklande sammanhang få möjlighet att dela händelser och situationer med stöd från oss och kanske även tillsammans med kollegor i den egna organisationen. Gemensamt utforskar vi förutsättningarna och villkoren för ledarskapet och hur du på bästa sätt kan ta ansvar i din roll.

MED FOKUS PÅ  DIN VARDAG
Syftet med relationell ledarutveckling är att supporta dig som chef och ledare. Våra samtal utgår från uppdraget som ledare och de konkreta frågeställningar eller problem som uppkommer i vardagen och som du vill ha hjälp att diskutera, förstå och helst finna lösningar på.

KONTRAKT
Den relationella ledarutvecklingen startar med en gemensam genomgång över hur arbetet ska läggas upp. Som grund formuleras ett "kontrakt" för att tydliggöra mål, arbetsformer, förväntningar på resultat, roller, utvärdering, tider och andra praktiska frågor. Under arbetets gång används kontraktet som stöd för uppföljning av arbetet och för att bedöma om förändringar behöver göras i arbetssätt och fokusering för att uppfylla de förväntningar och behov som finns.

HUR GÅR DET TILL?
Vi kommer överens om hur många träffar uppdraget omfattar, under vilken tid och antalet timmar. Varje träff startar med en tillbakablick på de frågor som togs upp förra gången ” vad hände..” osv och fortsätter sedan med den situation eller frågeställning som du vill och behöver diskutera. Kontinuerliga avstämningar genomförs för att utveckla och förbättra arbetet så det upplevs meningsfullt utifrån det uttalade syftet.

Teorier, verktyg och metoder varvas med möjlighet att diskutera och reflektera kring den egna rollen, beteenden och ageranden samt mötet med andra och dess konsekvenser. Vi sorterar upplevelser och arbetar för att vända hinder och frustration till kraft och energi framåt.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information!