Välkomna motståndet i förändringsprocesser

1) Försäkra dig om att medarbetarna känner delaktighet
Vid all förändring reagerar vi i stort sett lika oberoende av vilken position vi har i organisationen - vi frågar oss hur förändringen kommer att påverka oss. En vanlig miss i en förändringsprocess är att inte involvera medarbetare. Om människor inte känner sig delaktiga finns det en risk att de ser förändringar som ledningens kampanjer som kommer att ”blåsa förbi”. Förändring är en slags vandring i energi – från att kanske inte förstå till ökad insikt och medvetenhet, att prova nya vägar samt följa upp och utvärdera det nya. För att människor ska bli medskapare i förändringsprocesser behöver de göras delaktiga och uppleva att de kan påverka det egna arbetet och situationen.

2) Håll dialogen vid liv – det som fungerar bra idag kan behöva en annan lösning imorgon
När människor förstår vad organisationen vill och får möjlighet att uttrycka invändningar men också gemensamt får vända och vrida på saker och ting så minskar motståndet och gör en förändring möjlig. Det kräver dialog och delande av olika perspektiv. En person eller ett system kan inte förändras innan nuet helt och fullt utforskats och accepterats. Det är i samtalet mellan människor som nya kunskaper, insikter och handlingskraft växer fram. Efter en lång tid av distansarbete kan en viktig början vara att få dela med sig av erfarenheter och hur det har fungerat under pandemin. Sammanfatta tillsammans vad som varit bra och som ska bevaras samt vad som behöver ändras för att skapa rum för det nya.

3) Möt motståndet – en förändring är inte möjlig utan acceptans av nuet
Motståndet är relationellt och upplevs av dig som vill förändra. Men i grunden är motstånd friskt, sunt och funktionellt.  Det är ett uttryck för att behålla makten över sig själv och den situation som man befinner sig i. Motstånd ska därför ses som energi. Som chef behöver du välkomna motståndet och möta det med nyfikenhet. Istället för att trycka på ännu mer eller undvika det så stanna kvar i det! Lyssna på invändningar och försök att förstå människors motiv, önskningar och förhoppningar. Tankar och känslor behöver uttalas och bearbetas. Kanske kan det både leda till att du som chef ser något nytt men också att någon väljer att inte följa med på förändringsresan. Förutsättningen för ett lyckat resultat är ömsesidigheten – att alla inblandade är villiga att mötas och ta in olika perspektiv. Du som chef är en viktig förebild och kulturskapare genom hur du agerar och vad du uppmärksammar och lyfter fram. Fundera på hur du brukar leda förändring och möta motstånd.

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill ha stöd för att uppnå en framgångsrik förändringsresa! Vi bidrar till utveckling av ledare, grupper och hela organisationer.