Fysisk distans behöver inte betyda ensamhet

Covid-19 sprids med en förödande kraft över hela världen. Viruset väcker otrygghet och rädsla. Många företag och organisationer jobbar på för fullt för att få verksamheten att fungera trots allt. Andra har pga. omständigheterna tvingats ta en paus. Vi förstår att osäkerheten också skapar nya situationer, frågor och dilemman att hantera både som chef, ledare och medarbetare. Det är i tider av oro som vi människor behöver varandra mer än någonsin. Även om vi just nu måste distansera oss från varandra fysiskt så behöver det inte betyda ensamhet och isolering. Tvärtom så vet vi, från våra erfarenheter av coachning och handledning med chefer och medarbetare, att en stund av reflektion och samtal kan betyda mycket för att få ny energi och inspiration i utmanande situationer.

Vi finns här för ert företag om ni behöver olika former av stöd utifrån er roll och uppdrag, antingen individuellt eller tillsammans i grupp. Vi använder oss av de resurser som finns online – via Zoom som liknar Skype och Teams.

Ta hand om er och varandra!