Hur effektivt är ert ledningsgruppsarbete egentligen?

Ledningsgruppens syfte är inte densamma som verksamhetens. Ledningsgruppen behöver göra sin formulering och klargöra sitt mervärde för att på bästa sätt bidra till verksamhetens vision och mål. En avgörande framgångsfaktor är att gruppen har samsyn kring de frågor som de behöver ha samsyn kring för att skapa gemensam effektivitet och framgång. Det kräver en öppen kommunikation där var och en känner sig trygg att dela åsikter och information samt genuint lyssna på varandras olika perspektiv och fakta. Det skapas framför allt genom relationell utveckling och gott samarbetsklimat. Ju bättre gruppen samverkar och löser problem tillsammans desto mer kan de åstadkomma för verksamheten. Dessutom vet vi att det både blir roligare att vara med i ledningsgruppen och gör ledarskapet lättare i en allt mer komplex värld med en accelererande förändringstakt och ökad förutsägbarhet.

Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingsinsatser för din ledningsgrupp som ger möjligheter till ökad energi och fokus på rätt saker. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg som passar er!