Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

Genom egen forskning och kulturarbete med kunder är vår samlade erfarenhet att företag är ytterst kunniga när det gäller det som ska styra verksamheten, dvs. visioner, mål, strategier och affärsplaner. Betydligt mycket mindre tid investeras i arbete med företagens kultur dvs. det som driver verksamheten. Även i de mest välmående företag har vi sett missade affärsmöjligheter och svårigheter att leva upp till kundlöften på grund av brist på insikt om kulturens betydelse för utveckling av både anställda och affär.

För att uppnå en inkluderande kultur behövs också ett genusmedvetet ledarskap. Vi har 25 års erfarenhet av arbete med kunder och har hittills inte sett ett enda företag som rekryterat, utvecklat och tagit tillvara kvinnor och mäns kunskaper och erfarenheter på lika villkor. I företag där ledning och cheferna fått möjlighet till kunskap och konkreta verktyg har förmågan till kompetensförsörjning och förmågan att se nya affärsmöjligheter ökat markant. Ett systematiskt kulturarbete som är ledningsstyrt med ett genusmedvetet ledarskap och där alla medarbetare förväntas bidra garanterar vi är lönsamt. För en av våra kunder fördubblades vinsten på två år.

Våra kunder finns i vitt skilda branscher. I vårt arbete tillsammans med kunder har företag ökat sin attraktivitet som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga som stärkt konkurrenskraften, skapat nya affärer och utökat sin marknad. Vi vill gärna bidra till fler företag. Låter det intressant? Vi finns här för att bistå dig/ditt företag. Du når oss på dialog@ledarskapsakademi.se alt. telefon 070 345 53 09.