LA i London för Relational Change

Alla som arbetar professionellt med andra människor behöver handledning eller coaching. Det är en av de tjänster som vi erbjuder chefer och ledare. Det är en möjlighet att få reflektera kring det egna uppdraget för ett mer effektivt ledarskap i vardagen. Det relationella perspektivet har alltid varit centralt för oss där vi fokuserar även på kvaliteten i relationerna till andra i omvärlden samt hur kontext och kultur skapar hinder eller möjligheter till utveckling och handlingsutrymme. Kulturen, det vill säga hur våra värderingar och normer styr vårt handlande, påverkar i sin tur hur verksamheten erbjuder sina tjänster.

Utbildningen ”Supervision – a relational change” ger oss ytterligare metoder och verktyg i vårt arbete att stödja chefer i all den komplexitet de har att hantera. Kontakta gärna oss om du är intresserad. Se vår tjänst RIL (Relationell Individuell Ledarutveckling) och RLG (Relationell Ledarutveckling i Grupp).