Jämställdhet, människovärde och mänskliga rättigheter

Boken tar sin utgångspunkt i att jämställdhet handlar om människovärde och mänskliga rättigheter. I boken ges en strukturerad bild av vad jämställdhet är och var arbetet för jämställdhet hör hemma. Vidare ges exempel på genusteoretisk forskning som är av betydelse för ett professionellt jämställdhetsarbete i organisationer. Boken beskriver också ledning och styrning, roller och ansvar och ger exempel på ledningsverktyg och modeller i förändringsarbetet för jämställdhet.

Boken vänder sig till alla som har intresse av att arbeta för en jämställd verksamhet. Den kan med fördel användas som kurslitteratur i ledarutvecklingsprogram men även i utbildningar om genus och ledarskap som t ex Lunds universitet och Högskolan i Karlstad gjort.

Vill du köpa boken är priset 200 SEK, inkl moms. Porto tillkommer. Beställ boken på dialog@ledarskapsakademi.se

Fyll i namn och e-postadress för att ladda ner en kostnadsfri PDF
Some fields are not valid
Intresserad av att ladda ner pdf