Var en inkluderande ledare!

Du som ledare är den viktigaste kulturbäraren och inkludering är en ledarstil med fokus på autenticitet. Du är en förebild och hur du bemöter och förhåller dig till dina medarbetare skickar starka signaler om vad som gäller. Hur vill du att de ska prata om din verksamhet?

Om du vill vara en inkluderande ledare så behöver du utveckla:  

Personlig övertygelse om människors lika värde och en djup känsla av ansvar för helheten och medarbetarnas bästa. Det handlar om att agera utifrån ett etiskt och moraliskt förhållningssätt och att i olika sammanhang kommunicera betydelsen av jämställdhet, mångfald och inkludering till dina medarbetare.

Självkännedom och självstöd som är en förutsättning för att kunna agera med integritet och äkthet. Grundläggande är att kontinuerligt reflektera över dina egna mönster samt genom lyhördhet och nyfikenhet fördjupa förståelsen för hur andra upplever ditt agerande.

Mod att våga vara sårbar och granska dina egna förutfattade meningar men också våga konfrontera andras fördomar och verklighetsuppfattning. Det innefattar kunskap om de maktordningar som finns samt normer och strukturers betydelse för människors ageranden och upplevelse av möjligheter. Mod är att också utmana konventionella mönster, ingrodda attityder och traditionella värderingar som skapar homogenitet istället för innovation.

Social kompetens behöver du för att visa medkänsla och för att kommunicera på ett sätt som skapar förtroende. Du behöver förståelse för komplexiteten i olika sammanhang och att lyfta olika perspektiv. Det handlar om att involvera och inspirera medarbetarna och ha förståelse för att förändring tar tid och kräver utrymme för reflektion och dialog. Genom att skapa genuina samtal i en trygg miljö kan dina medarbetare bidra med kunskaper, erfarenheter och infallsvinklar. Forum för dialog och tillförande av ny kunskap, fakta och forskning är grundläggande för att tillsammans mobilisera energi i en förändringsprocess.

Välkommen att ta kontakt med oss! Vi ger stöd i förändringsledning för ett mer inkluderande ledarskap och en inkluderande kultur.