Framtiden är digital

Allt fler har förstått värdet av att använda ny teknik även i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi ligger i framkant och erbjuder det digitala verktyget L.A.hub som är ett molnbaserat processverktyg.

I en ny forskningsrapport från Luleå tekniska högskola konstateras att ett digitalt verktyg skapar helt nya möjligheter till delaktighet. Vårt digitala verktyg L.A.hub, som är ett webb- och molnbaserat process- och aktiveringsverktyg, stärker samarbete och levererar konkreta, mätbara resultat. Det ger ledningen möjlighet att följa förändringsarbetet i realtid.