Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2022-05-20 14:24

  Bli en inkluderande ledare - viktiga kompetenser

  På Näringslivets Ledarskapsakademi har vi fokus på social och ekonomisk hållbarhet. Vår erfarenhet är att hållbar utveckling uppstår när organisationer har förmåga att koppla ihop kompetensförsörjning med verksamhetsutveckling och arbeta för en inkluderande kultur där människor oavsett kön och bakgrund kan arbeta i och kunder ta del av det verksamheten erbjuder på lika villkor. Forskning från bl. a Deloitte visar att inkluderande organisationer presterar 80 % bättre. Även Kantar Sifo redovisar i en av sina undersökningar att en av de viktigaste faktorerna för att upplevas som en attraktiv arbetsplats är förmågan att uppmuntra en hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö.

  Som ledare är du den viktigaste kulturbäraren och inkludering är en ledarstil med fokus på autenticitet. Det säkerställer en miljö av öppenhet, respekt och kreativitet. Men det förutsätter i sin tur utveckling av några viktiga förmågor och kompetenser.

  Läs mer

  info
 • 2022-04-05 08:38

  Mod att skärskåda mansnormen

  Veckans Inspiration vill bidra till reflektioner kring mansnormers betydelse och de livsvillkor som män möter.

  Vi lever i ett av världen mest jämställda länder. Samtidigt finns det fortfarande föreställningar som blir till normer för vad kvinnor och män bör göra och hur de förväntas vara. Att arbeta för jämställdhet innebär att öka medvetenhet kring hur dessa normer påverkar och formar oss människor och våra livsvillkor. En av de viktigaste uppgifterna för att skapa ett jämställt samhälle är att arbeta för att förändra traditionella maskulinitetsnormer. De tvingar män till ett begränsat liv byggd på omoderna föreställningar och normer om hur en man ska vara: att inte vara svag, att inte visa sårbarhet eller prata om känslor. Det är ideal som kan bli destruktiva och kan bidra till våld och övergrepp i vårt samhälle men får även förstås negativa konsekvenser för mannen själv.  

  Läs mer

  info
 • 2022-03-18 13:17

  Vad är det som skapar gott samarbete?

  Världen är alltför komplex för att någon av oss ska lyckas nå framgång helt på egen hand. Vi behöver kunna samarbeta och bygga relationer med andra människor. Verkligt samarbete startar med en ökad medvetenhet kring oss själva om vad vi utstrålar genom vår attityd och vilken effekt den har på andra människor.

  Vill du bli bättre på att bygga goda relationer eller vill du arbeta med att utveckla samarbetet och kommunikationen i en arbetsgrupp så kan utvecklingsprogrammet "Förtroendefullt Samarbete" vara intressant för dig. Programmet har utvecklats av Tamm & Lyuet och utgår från phD Will Schutz och hans världskända FIRO-teori kring hur grupper utvecklas. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning där vi blandar teorier och användbara verktyg med reflektioner och praktiska övningar.  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.