Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2020-03-25 11:24

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom UL

  Utvecklande Ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen stödjer ett hållbart och modernt ledarskap som leder till både individuell utveckling och organisatoriskt resultat. Det handlar om att i sitt ledarskap tydligt klargöra och påverka medarbetarna samt skapa ett inkluderande arbetsliv där alla känner sig sedda och motiverade att göra sitt bästa. Den 11-13 maj samt 17 juni erbjuder vi en öppen utbildning i våra egna utbildningslokaler under dagtid i Engelska villan i Uppsala. Därmed tillkommer inga internatkostnader. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info
 • 2020-03-25 11:23

  Utveckla ett effektivt ledningsgruppsarbete

  Forskning visar att effektiva ledningsgrupper ser sig som ett team. De skapar genuin samsyn kring gruppens arbete genom ett utvecklat ömsesidigt förtroende och dialog. Vår erfarenhet är att ledningsgrupper ofta kännetecknas av hög energi och fokus på mål och resultat. Lika mycket energi läggs dock inte på att skapa gemensamma bilder kring gruppens ansvar eller att fördjupa relationerna i gruppen. Vi ser att ju bättre medlemmarna i en ledningsgrupp kan samverka och lösa problem tillsammans desto bättre är det för hela verksamheten. Ta kontakt med oss om du vill utveckla din ledningsgrupp. Vi bidrar till att skapa ökad effektivitet genom att fokusera både på det som styr dvs visioner, mål och strategier men också på det som driver dvs gruppens interna relationer och sätt att agera utifrån det gemensamma uppdraget.


  Läs mer

  info
 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Förmågan att koppla ihop affärsutveckling med kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt är att utveckla en inkluderande kultur där människor oavsett kön och bakgrund kan arbeta i och kunder kan ta del av det företagets erbjuder på lika villkor. Vår utgångspunkt är att en modern organisation ser kulturens betydelse och har förmågan att exponera och utmana traditionella värderingar och normer. Det kräver både kunskap, insikter och mod.
  Våra kunder finns inom olika branscher och i samarbete med oss har de stärkt sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga och skapat nya affärer. Låter det intressant?

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.