Nyhetsarkiv

 • 2020-03-25 11:24

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom UL

  Det utvecklande ledarskapet utmärks av ledare som tar ansvar för sin roll som kulturbärare, agerar föredömligt och lyfter frågor om moral och etik. Utvecklande ledarbeteenden utgår ifrån en personlig omtanke som både stödjer och konfronterar medarbetare samt inspirerar till delaktighet och kreativitet. Det bidrar till en hållbar utveckling av mänskligare arbetsliv och lönsammare affärer.

  Målgrupp:
  Utbildningen vänder sig till alla som leder andra och som vill utveckla sin ledarförmåga. Det kan vara ledare med personalansvar eller arbetsledare och projektledare utan personalansvar

  Så går det till:
  Utbildningen startar redan innan första träffen med en inventering via en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) och besvaras av personen som finns i ledarens vardag. Svaren ger en bild av hur det nuvarande ledarskapet upplevs och används sedan som utgångspunkt i utbildningen. Med stöd av modellen för Utvecklande Ledarskap (UL) varvas diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coachning

  Resultat:
  Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Det innebär en personlig ledarutveckling där deltagarna får en ökad insikt om sitt nuvarande ledarskap genom bl.a. spegling och feedback. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan med tydliga verktyg som gör skillnad i vardagen. Mötet med andra ledare är också unikt tillfälle att skapa värdefulla nätverk för framtiden

  Tid och plats:
  Den 10–12 maj samt uppföljningsdag den 30 augusti på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala

  Kostnad:
  Kostnad för kursen är 21 500 kr exkl. moms. Kostnad för kost och logi under dagarna ingår inte

  Information och anmälan:
  Kontakta Solveig Warpman tel 0734-34 35 90 alt maila solveig.warpman@ledarskapsakademi.se

  info
 • 2020-03-25 11:23

  Fysisk distans behöver inte betyda ensamhet

  Covid-19 sprids med en förödande kraft över hela världen. Viruset väcker otrygghet och rädsla. Många företag och organisationer jobbar på för fullt för att få verksamheten att fungera trots allt. Andra har pga. omständigheterna tvingats ta en paus. Vi förstår att osäkerheten också skapar nya situationer, frågor och dilemman att hantera både som chef, ledare och medarbetare. Det är i tider av oro som vi människor behöver varandra mer än någonsin. Även om vi just nu måste distansera oss från varandra fysiskt så behöver det inte betyda ensamhet och isolering. Tvärtom så vet vi, från våra erfarenheter av coachning och handledning med chefer och medarbetare, att en stund av reflektion och samtal kan betyda mycket för att få ny energi och inspiration i utmanande situationer.

  Vi finns här för ert företag om ni behöver olika former av stöd utifrån er roll och uppdrag, antingen individuellt eller tillsammans i grupp. Vi använder oss av de resurser som finns online – via Zoom som liknar Skype och Teams.

  Ta hand om er och varandra!

  info
 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Genom egen forskning och kulturarbete med kunder är vår samlade erfarenhet att företag är ytterst kunniga när det gäller det som ska styra verksamheten, dvs. visioner, mål, strategier och affärsplaner. Betydligt mycket mindre tid investeras i arbete med företagens kultur dvs. det som driver verksamheten. Även i de mest välmående företag har vi sett missade affärsmöjligheter och svårigheter att leva upp till kundlöften på grund av brist på insikt om kulturens betydelse för utveckling av både anställda och affär.

  För att uppnå en inkluderande kultur behövs också ett genusmedvetet ledarskap. Vi har 25 års erfarenhet av arbete med kunder och har hittills inte sett ett enda företag som rekryterat, utvecklat och tagit tillvara kvinnor och mäns kunskaper och erfarenheter på lika villkor. I företag där ledning och cheferna fått möjlighet till kunskap och konkreta verktyg har förmågan till kompetensförsörjning och förmågan att se nya affärsmöjligheter ökat markant. Ett systematiskt kulturarbete som är ledningsstyrt med ett genusmedvetet ledarskap och där alla medarbetare förväntas bidra garanterar vi är lönsamt. För en av våra kunder fördubblades vinsten på två år.

  Våra kunder finns i vitt skilda branscher. I vårt arbete tillsammans med kunder har företag ökat sin attraktivitet som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga som stärkt konkurrenskraften, skapat nya affärer och utökat sin marknad. Vi vill gärna bidra till fler företag. Låter det intressant? Vi finns här för att bistå dig/ditt företag. Du når oss på dialog@ledarskapsakademi.se alt. telefon 070 345 53 09.

  info
 • 2019-10-07 11:53

  Framtiden är digital

  Allt fler har förstått värdet av att använda ny teknik även i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi ligger i framkant och erbjuder det digitala verktyget L.A.hub som är ett molnbaserat processverktyg.

  I en ny forskningsrapport från Luleå tekniska högskola konstateras att ett digitalt verktyg skapar helt nya möjligheter till delaktighet. Vårt digitala verktyg L.A.hub, som är ett webb- och molnbaserat process- och aktiveringsverktyg, stärker samarbete och levererar konkreta, mätbara resultat. Det ger ledningen möjlighet att följa förändringsarbetet i realtid.

  info
 • 2019-08-07 11:57

  L.A. i London för Relational Change

  Alla som arbetar professionellt med andra människor behöver handledning eller coaching. Det är en av de tjänster som vi erbjuder chefer och ledare. Det är en möjlighet att få reflektera kring det egna uppdraget för ett mer effektivt ledarskap i vardagen. Det relationella perspektivet har alltid varit centralt för oss där vi fokuserar även på kvaliteten i relationerna till andra i omvärlden samt hur kontext och kultur skapar hinder eller möjligheter till utveckling och handlingsutrymme. Kulturen, det vill säga hur våra värderingar och normer styr vårt handlande, påverkar i sin tur hur verksamheten erbjuder sina tjänster.

  Utbildningen ”Supervision – a relational change” ger oss ytterligare metoder och verktyg i vårt arbete att stödja chefer i all den komplexitet de har att hantera. Kontakta gärna oss om du är intresserad. Se vår tjänst RIL (Relationell Individuell Ledarutveckling) och RLG (Relationell Ledarutveckling i Grupp).

  info
 • 2019-06-07 11:56

  KTH satsar på Inkluderande Ledarskap

  Inom KTH pågår ett omfattande arbete för att utveckla en inkluderande kultur genom ett genusmedvetet ledarskap där vi har förmånen att få arbeta med ett par av KTH:s skolor.

  Vi har skräddarsytt ett ledarutvecklingsprogram för chefer med personalansvar. Målet med programmet är att deltagande chefer, med stöd av nya kunskaper, insikter och verktyg, kan utöva ett genusmedvetet ledarskap och leda arbetet för en genusmedveten och inkluderande arbetsmiljö för och med sina medarbetare.

  info