Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi grundades av Christina Franzén och vår verksamhet har funnits sedan 1995. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egen ledarerfarenhet från olika branscher samt gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss!

 • 2020-03-25 11:24

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom UL

  Utvecklande Ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen stödjer ett hållbart och modernt ledarskap som leder till individuell utveckling och organisatoriskt resultat. Det handlar om att skapa ett inkluderande arbetsliv där alla känner sig sedda och motiverade att göra sitt bästa. Den 18-20 augusti samt 24 september erbjuder vi en öppen utbildning i våra egna utbildningslokaler under dagtid i Engelska villan i Uppsala varför inga internatkostnader tillkommer. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  info
 • 2020-03-25 11:23

  Hur effektivt är ert ledningsgruppsarbete egentligen?

  Forskning visar att effektiva ledningsgrupper ser sig som ett team. De har skapat en genuin samsyn kring gruppens arbete och utvecklat ett ömsesidigt förtroende och dialog. Vår erfarenhet är att ledningsgrupper ofta kännetecknas av hög energi och fokus på mål och resultat men att det också kräver ökat samförstånd och konsensus. Tankefel i ledningsgruppen leder inte bara till felaktiga bedömningar eller att man inte fattar kloka beslut, det kan också skapa onödiga missförstånd och maktkamper. Vi bidrar till att skapa ökad effektivitet i din ledningsgrupp genom att fokusera på gruppens interna relationer och tydliggöra uppdraget och den gemensamma kontexten.  


  Läs mer

  info
 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Förmågan att koppla ihop affärsutveckling med kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt är utveckling av en inkluderande kultur där kvinnor och män kan arbeta i och kunder kan ta del av det företaget erbjuder på lika villkor - det lönar sig! Våra kunder finns inom olika branscher och i arbete tillsammans med oss har företag stärkt sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga och skapat nya affärer. Låter det intressant?

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.