Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Vår historia är lång och i år firar vi 25 år. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egna ledarerfarenheter från olika branscher och gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling.

 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Förmågan att koppla ihop affärsutveckling med kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt är utveckling av en inkluderande kultur där kvinnor och män kan arbeta i och kunder kan ta del av det företaget erbjuder på lika villkor, det lönar sig!

  Läs mer

  info
 • 2020-02-03 09:11

  Öppen utbildning i försvarsmaktens Utvecklande Ledarskap (UL)

  Plats: Våra lokaler på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala
  Omfattning: 4 dagar
  Tid: 15-17 juni och 27 augusti
  Kostnad: 18000 sek ex. moms
  Anmälan och frågor till: anders.warpman@ledarskapsakademi.se
  070-345 53 09

  Läs mer

  info
 • 2019-10-07 11:53

  Framtiden är digital

  Allt fler har förstått värdet av att använda ny teknik även i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi ligger i framkant och erbjuder det digitala verktyget L.A.hub som är ett molnbaserat processverktyg.

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.