Välkommen till Näringslivets Ledarskapsakademi

Vår historia är lång och i år firar vi 25 år. Genom åren har målet varit detsamma - att arbeta för mänskligare och lönsammare verksamheter. Vi som arbetar tillsammans är seniora konsulter med egna ledarerfarenheter från olika branscher och gedigna kunskaper om organisation och ledarskap. De tjänster vi erbjuder våra kunder bidrar på olika sätt till såväl ekonomisk som social och miljömässigt hållbar utveckling.

 • 2020-02-12 07:48

  Affärsutveckling genom inkluderande kultur och ledarskap

  Förmågan att koppla ihop affärs-utveckling med kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbetssätt är utveckling av en inkluderande kultur där kvinnor och män kan arbeta i och kunder kan ta del av det företaget erbjuder på lika villkor - det lönar sig! Våra kunder finns inom olika branscher och i arbete tillsammans med oss har företag stärkt sin attraktionskraft som arbetsgivare, ökat sin innovationsförmåga och skapat nya affärer. Låter det intressant?

  Läs mer

  info
 • 2020-02-03 09:11

  Utveckla framgångsrika ledarbeteenden genom UL

  Utvecklande Ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell som utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen bygger på att utveckla ett hållbart och modernt ledarskap som skapar goda förutsättningar för både organisationer och individer att blomstra. Det handlar om att skapa ett inkluderande arbetsliv där alla känner sig sedda och motiverade att göra sitt bästa. Den 15-17 juni samt 27 augusti erbjuder vi en öppen utbildning i samarbete med Calle Jonsson, ledarskaps-konsult och deltidsanställd på Försvarshögskolan.

  Läs mer

  info
 • 2019-10-07 11:53

  Framtiden är digital

  Allt fler har förstått värdet av att använda ny teknik även i utvecklings- och förändrings-arbeten. Vi ligger i framkant och erbjuder det digitala verktyget L.A.hub som tagits fram av vår samarbetspartner Hubbster Group. Stödet som är ett molnbaserat processverktyg underlättar för såväl ledning som chefer och medarbetare att bli delaktiga och bidra i det förändringsarbete som ledningen har beslutat om.

  Läs mer

  info

LA Podden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.